Algemene voorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN (op al onze leveringen zijn deze voorwaarden van kracht)

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie

Hieronder kunt u een PDF File downloaden van de metaalunie

Wijziging metaalunie voorwaarden 2019