Nupi gas

NUPI GAS is een┬áHDPE PE80- en PE100 leiding die voldoet aan ISO 4437 en UNI EN 1555 – (316 Type) DIN 8074. De leiding is een zwarte leiding met gele strepen of volledig geel. Het is geschikt voor het transport onder druk van gas.