Project

Easy Risers

Shell Beverwijk

Nieuwe ontluchting

Onlangs vernieuwde Ballast Nedam de ontluchting van een Shell station in Beverwijk.

Opslagtanks moeten op een hoogte van 3 tot 5 meter worden ontlucht om volgens de geldende norm te moeten worden goedgekeurd. Op dit station is er voor gekozen om te gaan voor de meest veilige optie van 5,1 meter.

De Easy Riser zorgt ervoor dat exploitanten van het tankstation en onderhoudstechnici werk op een veilige en gecontroleerde manier kunnen uitvoeren. Dit in overeenstemming met de huidige gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen.

De Easy Riser brengt ventilatieonderhoud echt “down to earth”.

Meer over Easy Riser